Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga je veština koja se razvijala tokom nekoliko hiljada godina sa ciljem da dovede do jedinstva tela, uma i duše, ali i da pomogne u fizičkom, mentalnom, emocionalnom i spiritualnom razvoju. U jednom od prethodnih tekstova pisala sam o Patanđalijevom “Osmokrakom putu Yoge” i tada je bilo reči o dve hiljade godina starom sistemu…

Yoga je metod buđenja unutrašnjeg čovekovog potencijala

Autor Yoga sutri, Patanđali koji je živeo u periodu 150 godine pre n.e. definiše Yogu kao “prestanak svih modifikacija mentalne aktivnosti koje uključuju i uobicajene i neuobicajene spoznaje, stanja i volje.” Drugačije rečeno, Yoga je u suštini metod buđenja unutrašnjeg čovekovog potencijala. Osnovno načelo hinduizma je da svako od nas u sebi nosi iskru suštine…

Yoga i zdravlje – iz ugla doktora medicine

Yoga je drevna indijska filozofija stara nekoliko hiljada godina čijih mnogobrojnih dobrobiti na zdravlje i život uopšte postaje svesno i savremeno zapadno društvo. Zdravlje, kao stanje potpunog telesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, igra krucijalnu ulogu za održanje kvaliteta života svake idividue. U današnje doba izuzetnog napretka u medicini, mnoge bolesti, koje su nekada predstavljale veliki…

Koji stilovi Yoge postoje

Ako ste se pitali koji stilovi Yoge postoje i koji je stil idealan za vas, pročitajte sledeći tekst. Da se podsetimo, svi stilovi nastali su iz 4 osnovna pravca i svi integrišu 8 grana klasične Yoge koji je napisao Patanđali u svojim Yoga Sutrama: jama (pravila ponašanja), nijama (načini pridržavanja), asane (položaji tela), pranajama (upravljanje…

Kako izgleda čas Yoge

Odlučili ste da odete na prvi čas Yoge jer osećate da vam je potrebna fizička aktivnost i mentalna relaksacija, a čuli ste da je vašim prijateljima Yoga pomogla. Evo nekoliko korisnih informacija za vas i kako izgleda čas. Kako izgleda početak časa: Početak časa koristimo da se distanciramo od svakodnevnih dešavanja, da osvestimo telo i…

Osam grana klasične Yoge

U Patanđalijevim yoga sutrama se put yoge predstavlja kao osmostruki. Na prvi pogled izgleda da se radi o stepenicama, međusobno strogo odvojenim, uz koje čovek jednu za drugom treba da se popne, do krajnjeg cilja, samadhija – potpune umirenosti celokupnih “obrta u svesti” (cittavrtti). Međutim doslovni prevod, ashta anga (osam udova) ukazuje na istovremenu, suštinsku…