Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga je veština koja se razvijala tokom nekoliko hiljada godina sa ciljem da dovede do jedinstva tela, uma i duše, ali i da pomogne u fizičkom, mentalnom, emocionalnom i spiritualnom razvoju. U jednom od prethodnih tekstova pisala sam o Patanđalijevom “Osmokrakom putu Yoge” i tada je bilo reči o dve hiljade godina starom sistemu…