Yoga je metod buđenja unutrašnjeg čovekovog potencijala

Autor Yoga sutri, Patanđali koji je živeo u periodu 150 godine pre n.e. definiše Yogu kao “prestanak svih modifikacija mentalne aktivnosti koje uključuju i uobicajene i neuobicajene spoznaje, stanja i volje.” Drugačije rečeno, Yoga je u suštini metod buđenja unutrašnjeg čovekovog potencijala. Osnovno načelo hinduizma je da svako od nas u sebi nosi iskru suštine…