Yoga i zdravlje – iz ugla doktora medicine

Yoga je drevna indijska filozofija stara nekoliko hiljada godina čijih mnogobrojnih dobrobiti na zdravlje i život uopšte postaje svesno i savremeno zapadno društvo. Zdravlje, kao stanje potpunog telesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, igra krucijalnu ulogu za održanje kvaliteta života svake idividue. U današnje doba izuzetnog napretka u medicini, mnoge bolesti, koje su nekada predstavljale veliki…