Koji stilovi Yoge postoje

Ako ste se pitali koji stilovi Yoge postoje i koji je stil idealan za vas, pročitajte sledeći tekst. Da se podsetimo, svi stilovi nastali su iz 4 osnovna pravca i svi integrišu 8 grana klasične Yoge koji je napisao Patanđali u svojim Yoga Sutrama: jama (pravila ponašanja), nijama (načini pridržavanja), asane (položaji tela), pranajama (upravljanje…